تبلیغات

كد تعیین وضعیت یاهو

سمبل عشق - هشدار هشدار هشدار بازدید كننده ی محترم از شعرهای این وبلاگ كه سروده های بنده است (سعیدتقی پور) متاسفانه بدون ذكر نام بنده در وبلاگهای دیگر استفاده شده كه با نارضایتی این جانب میباشد لطفا توجه فرمایید با تشكر